Hovsjö Centrum, Björnövägen 2-4, 151 65 Södertälje

  • Ytparkering utomhus Björnövägen 2 (stora parkeringen i Hovsjö C) Oreserverade platser i mån av plats. Digitalt tillstånd krävs. Öppettider: Dygnet runt.
  • Boendeparkering Björnövägen 4 (bakom passagebomen) Oreserverade platser i mån av plats. Digitalt tillstånd krävs. Öppettider: Dygnet runt.
  • OBS! Endast för boende och folkbokförda personer i fastigheten. Missbruk beivras och kan medföra att kontrollavgift sätts på bilen och att parkeringen sägs upp!
Scroll to Top