Brf Ritorpspärlan, Näverlavsvägen 2, 152 52 Södertälje

  • Ytparkering utomhus.
  • Parkering skall ske på sektion märkt med “tillstånd”. Oreserverade platser i mån av plats.
  • Digitalt Tillstånd krävs.
  • Öppettider: Dygnet runt.
  • OBS! Endast för boende och folkbokförda personer i bostadsrättsföreningen Ritorpspärlan. Missbruk beivras och kan medföra att kontrollavgift sätts på bilen och att parkeringen sägs upp!
Scroll to Top