UTHYRNING - AVISERING OCH ADMINISTRATION

Vår kundtjänst har som huvudsaklig uppgift att bistå med hjälp avseende uthyrning av p-platser samt även att distribuera tillstånd (både fysiska och digitala), nycklar och/eller passertaggar, där så krävs.

På avdelningen finns även dedikerade resurser för hantering av förfrågningar om att hyra p-platser. Det bör tilläggas att dessa resurser inte enbart är ordermottagare utan utför även uppsökande försäljningsuppdrag, framförallt då det uppstår lediga platser i någon av de anläggningar som Svea P-service ansvarar för. För varje anläggning som erbjuder månadsparkering finns separata kölistor.
Vår kundtjänst kan kontaktas via telefon, e-post samt genom vanlig post.

1 Steg 1
2 Steg 2
3
Steg 3
Scroll to Top