Överklagan

Om du vill överklaga en kontrollavgift som är utfärdad av Svea P-service kan du göra detta skriftligt till bolagets postadress alternativt att du använder dig av nedanstående överklagningsformulär.

Hur överklagar jag en kontrollavgift?

Under orsak anger du varför du anser att kontrollavgiften är felaktig. Efter utredning skickar vi ett svar på ditt överklagande. Omständigheter som kan leda till att kontrollavgiften avskrivs:

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Bifoga även kopior på handlingar som du eventuellt vill åberopa.

OBS! Klicka endast en gång på knappen "Skicka"- det kan ta en stund, framförallt om du bifogar många bilder.