KONTROLLAVGIFT

Enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, tar markägaren i allmänhet ut en kontrollavgift om parkeringsavgift inte har betalats eller någon annan parkeringsföreskrift inte har följts.

KONTROLLAVGIFT

En kontrollavgift fästs då på fordonets vindruta eller överlämnas direkt till föraren. Rätten att övervaka ett område och att utfärda kontrollavgifter kan överlåtas till Svea P- Service av markägaren.

Att följa parkeringsbestämmelser är viktigt ur många perspektiv. Detta bidrar till en mer trafiksäker och framkomlig miljö för våra kunder och besökare.

Parkeringsbestämmelser som överträds kommer således att resultera i att en kontrollavgift utfärdas till fordonets ägare.

Vänligen kontrollera parkeringsvillkoren mycket noggrant för att undvika en sådan situation.

En avgifts storlek följer kommunens avgift för respektive förseelse.

Betalning av kontrollavgift skall ske inom 8 dagar från utskriftsdatum och betalas till BG 5317-5253.

Följ anvisningarna på kontrollavgiften och ange alltid ärendenummer vid betalning. (=OCR nummer)

Om du inte har betalat kontrollavgiften får du en påminnelse. Påminnelsen ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatum. Om inte heller påminnelsen leder till betalning överlämnas ärendet för inkassoåtgärd. Då tillkommer en lagstadgad avgift om 180 kronor.

Vill ni veta mer?

Vill ni veta mer om hur vi arbetar med parkeringsbevakning?Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om oss och våra tjänster.

Scroll to Top