PERSONLIG KONTAKTPERSON HOS SVEA P-SERVICE

När ni anlitar Svea P-service för parkeringsövervakning blir ni tilldelade en egen kontaktperson som säkerställer att ni alltid får snabb service.

PERSONLIG KONTAKTPERSON HOS SVEA P-SERVICE

Ett kundfokuserat arbetssätt är en viktig grundbult i vår verksamhet. Vi är övertygade om att personlig service och en god dialog med er som uppdragsgivare är en förutsättning för ett optimalt samarbete. När ni väljer Svea P-service som samarbetspartner blir ni därför alltid tilldelade en personlig kontaktperson. Er kontaktperson bistår er och säkerställer att era behov alltid tillgodoses så snabbt som möjligt på ett tillfredställande sätt.

Så fungerar det

Vår ambition är att vara en trygg och pålitlig samarbetspartner ni känner att ni kan räkna med. En central del i vårt arbete med att upprätthålla en hög kvalitet på våra tjänster är att snabbt åtgärda de fel som kan uppstå på en parkeringsanläggning. På så sätt kan vi erbjuda en smidig och problemfri parkeringstjänst med minimala risker för en minskad intjäningsförmåga på grund av bristande teknik.

Med en egen kontaktperson blir det tydligt vem ni ska vända er till – oavsett om det gäller frågor kring någon av våra tjänster, om ni behöver göra en felanmälan eller om ni vill lämna feedback. När ni behöver komma i kontakt med oss behöver ni alltså inte ringa växeln för att på så sätt komma i kontakt med rätt person för olika typer av ärenden, utan er kontaktperson ser alltid till att ni får gensvar omgående.

Arbetet med kontaktpersoner har varit framgångsrikt och uppskattats av våra uppdragsgivare, som framför allt lyft fram att de känner sig trygga med att deras ärenden alltid löses snabbt och smidigt.

Vill ni veta mer?

Vill ni veta mer om hur vi arbetar med parkeringsbevakning?Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om oss och våra tjänster.

Scroll to Top