BORTFORSLING AV FORDON

Svea P-service tar hand om hela processen när ni behöver hjälp med bortforsling av fordon – alltid snabbt, smidigt och enligt gällande lagar och regler.

BORTFORSLING AV FORDON

När ni tar del av våra tjänster inom parkeringsservice ansvarar vi för bortforsling av fordon vid behov. Vi säkerställer en snabb och smidig process där vi ansvarar över bortforslingen från början till slut – ni som fastighetsägare kan alltså tryggt luta er tillbaka medan vi ser till att allt går rätt till.

Bortforsling av fordon – så går det till

Även den mest välskötta parkeringen kan ådra sig skrotbilar eller fordon som är felaktigt parkerade som stör ordning och säkerhet i trafikflödet i parkeringsmiljön. Med Svea P-service som samarbetspartner kan ni räkna med att vi snabbt och smidigt ser till att dessa fordon avlägsnas från området enligt gällande lagar och regler.

Vår professionella personal har lång erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden och tar hand om hela processen: vi upprättar underlag till berörda myndigheter, utfärdar en kontrollavgift till fordonet och lägger även ett dokument på fordonet där vi varnar ägaren om att fordonet kommer att flyttas. När tiden löpt ut ser vi till att fordonet forslas bort från er mark och bekostar dessutom bortforslingen. Givetvis för vi även all nödvändig dokumentation i ärendet i fråga.

Svea P-service – er trygga samarbetspartner

Vårt största fokus är att se till att ni får en trafiksäker och representativ parkering med god framkomlighet för era besökare. När ni lämnar över ansvaret för ett ärende gällande bortforsling av fordon till oss kan ni räkna med en snabb och problemfri process. Vi lägger stor vikt vid att vara snabbfotade och tillgängliga för att säkerställa att era ärenden tas om hand effektivt och på ett tillfredsställande sätt. Som kund hos Svea P-service får ni därför en egen kontaktperson för att det ska vara tydligt vem ni ska vända er till vid ärenden som dessa.

Vill ni veta mer?

Vill ni veta mer om hur vi arbetar med parkeringsbevakning?Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om oss och våra tjänster.

Scroll to Top