Fornhöjdens Centrum, Fornhöjdsvägen 2, 152 58 Södertälje

  • Ytparkering utomhus i Fornhöjdens Centrum. (Oreserverade platser i mån av plats).
  • Digitalt tillstånd krävs.
  • Parkering skall ske på plats märkt med “tillstånd”, vid sidan av fastigheten.
  • Öppettider: Dygnet runt
Scroll to Top