ÖVERKLAGAN

Om du vill överklaga en kontrollavgift som är utfärdad av Svea P-service kan du göra detta skriftligt till bolagets postadress alternativt att du använder dig av nedanstående överklagningsformulär.

Hur överklagar jag en kontrollavgift?

Under orsak anger du varför du anser att kontrollavgiften är felaktig. Efter utredning skickar vi ett svar på ditt överklagande. Omständigheter som kan leda till att kontrollavgiften avskrivs:

  • Formella fel på kontrollavgiften eller på skyltningen på platsen
  • Egen eller nära anhörigs akuta sjukdom (läkarintyg krävs)
  • Fordonet anmält stulet vid tidpunkten för överträdelsen (polisanmälan krävs)
  • Akut fel på fordonet där det kan styrkas att åtgärder vidtagits för flyttning av fordonet (sådan förflyttning skall ske tämligen omgående)
  • Övriga omständigheter blir ofta svåra att hävda vid överklagan.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Bifoga även kopior på handlingar som du eventuellt vill åberopa.

Error: Contact form not found.

Scroll to Top