Fastighetsägare

Vi har ett nära samarbete med våra uppdragsgivare som är allt ifrån fastighetsägare, förvaltare i större fastighetsbolag samt även bostadsrättsföreningar. Vi strävar alltid efter att hålla en hög servicenivå och korta beslutsvägar. Vi möjliggör att ni enkelt skall komma i kontakt med rätt avdelning hos oss, vilket resulterar i snabba besked och åtgärder.

Omfattning av våra tjänster:

Kontroll av efterlevnad av parkeringsregler

Tillsammans med er kan vi arbeta för en trygg och tydlig parkeringsmiljö. Vi utfärdar, vid behov, kontrollavgift som följer berörd kommuns standardavgift.

Telefon- & SMS-BETALNING

Vi erbjuder möjlighet att betala för parkering med mobiltelefon. Uppsättning av en digital betalningslösning sker via vår samarbetspartner Easypark.

Parkeringsautomater

Vi erbjuder drift, service och tillsyn av parkeringsautomater.

Skyltning

För att ni skall ha hög tillgänglighet och nöjda parkörer ansvarar vi för att ni alltid har en representativ parkering. Detta innebär att parkeringen ska vara korrekt skyltad, tekniskt fungerande och visuellt inbjudande.

Passagesystem

Vi erbjuder passagesystem för garage och infarter med den senaste tekniken samt även in- och ut checkningssystem.

Digitala parkeringstillstånd

Utöver fysiska parkeringstillstånd erbjuder vi även digitala parkeringstillstånd med egen kundinloggning så att ni kan styra detta i eget regi, om så önskas.

Bortforsling av fordon

Vi hjälper er att frakta bort skrotbilar. Vi dokumenterar, inleder processen och upprättar underlag till berörda myndigheter.

Linjemålning

Vi kan erbjuda och utföra nymålning av parkeringsrutor (för kunder inom parkeringsövervakning).

Kontaktperson

Vi utdelar en personlig kontaktperson för uppdragsgivarens avsedda behov vid felanmälan eller övriga ärenden.

Behöver du som fastighetsägare eller förvaltare hjälp med parkering eller har du några andra funderingar?

Tveka inte att kontakta oss!